Dierondersteunde activiteiten (Animal Assisted Activities)

Deze activiteiten bevorderen motivatie, leerprocessen en recreatie met als doelstelling welzijn.

De activiteiten worden door getraind personeel of door vrijwilligers in verschillende omgevingen, binnen of buiten, uitgevoerd.

De dieren die hier altijd bij betrokken zijn voldoen aan bepaalde criteria.

X