fbpx
 

Dierondersteunde leerprocessen (Animal Assisted Education)

Deze educatieve interventies hebben als doel de ontwikkelingsmogelijkheden en de persoonlijke middelen van de individu op te wekken en wakker te houden en de sociale integratie en maatschappelijke contacten te bevoorderen.

Het gaat hier om individuele of groepsinterventies, vaak in het verblijf of de organisatie waar de clienten verblijven en waar deze capaciteiten vervolgens moeten aanhouden.

De kwaliteit van het leven wordt wel degelijk verbeterd door deze educatieve activiteiten en de mensen krijgen meer zelfvertrouwen. Door met huisdieren en paarden te werken kan veel op gebied van gedrag gedaan worden.

Waar kunnen we van AAE spreken?

  • individuele projecten op lagere en middelbare scholen;

  • bij moeilijkheden op sociaal gebied bij kinderen en teeners;

  • bij emotionele moeilijkheden;

  • bij sociale en gedragsproblemen;

  • bij langdurige opnamen in ziekenhuizen of andere verzorgingshuizen;

  • in tehuizen voor ouderen of psychiatrische patienten;

  • in gevangenissen of woongemeenschappen;

  • bij zieken of mensen met een handicap die thuis zijn

X